Om Konstellationer

Systemiska Konstellationer kallas ibland även för Familjekonstellationer, men inkluderar även Organisationskonstellationer. Metoden har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 30 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod. Metoden har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Så småningom har Hellingers efterföljare utvecklat egna varianter, till exempel Strukturella konstellationer och ”Systemic Structural Constellations” för att nämna några, varav den senare har utvecklats av Insa Sparrer och Matthias Varga von Kibéd.

Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. Så småningom kommer vi att ingå i flera system, till exempel skolklassen, idrottsgruppen, kyrkan, kören, och arbetsplatsen. Samtliga dessa går att ställa upp i en konstellation.

Familjekonstellationer

I Familjekonstellationer är det familjesystemet som är i fokus. Vi kommer alla från en familj, vi har alla en familjehistoria.  När vi betraktar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt vi är bundna till dem i kärlek och lojalitet. Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. Vi finner att vi på ett djupt omedvetet plan är beredda att agera ”stand in” för dem vi älskar. Vi kan ta på oss deras sjukdomar och skuldkänslor eller kompensera dem som blivit bortstötta eller bortglömda. För att kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna vår rätta plats i familjen och låta andra bära sitt eget öde.

Familjekonstellation – vad kan du ta upp?

Att inte hitta sin plats, sitt syfte, relationsproblem (till föräldrar, barn och andra), större livsfrågor, hindrande mönster, hamnar ofta i konflikter, övermannas av starka känslor i tid och otid, ologiska och oönskade beteenden…

Länk till Workshops