Familjekonstellationer

Vi kommer alla från en familj, vi har alla en familjehistoria. När vi betraktar våra familjer, både nuvarande och ursprungliga, märker vi hur starkt vi är bundna till dem i kärlek och lojalitet. Familjesystemet inkluderar alla de personer som påverkar oss själsligen, t.ex. föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon, partners och barn. Vi finner att vi på ett djupt omedvetet plan är beredda att agera ”stand in” för dem vi älskar. Vi kan ta på oss deras sjukdomar och skuldkänslor eller kompensera dem som blivit bortstötta eller bortglömda. För att kunna leva vårt eget liv fullt ut måste vi finna vår rätta plats i familjen och låta andra bära sitt eget öde.

När din önskan rör något som med största sannolikhet har sitt ursprung i händelser i ditt familjesystem, hjälper jag dig att utifrån en s.k. familjeuppställning komma till klarhet och nya insikter så att du kommer vidare och kan  leva ditt liv fullt ut. Att jobba på detta sätt är en djupt berörande process med ofta överraskande resultat. Man kan säga att den nya insikten (eller utsikten) förändrar oss på en själslig nivå.

Vad kan du ta upp i en konstellation?

Kraftlöshet

Svårighet med relationer

Känsla av att inte leva sitt eget liv

Återkommande konflikter

Överväldigande eller oförklarliga känslor av sorg eller ilska mfl känslor

Ologiska eller oönskade beteenden

Svårighet nå uppsatta mål

Hur vi jobbar tillsammans

Vi träffas 2-3 gånger för att utforska ditt dilemma och komma till större klarhet. Vi går igenom dina bakgrundsfakta – familjehistorien (Familjekarta), dvs det system du är en del av och önskar jobba med. I uppställningen använder vi olika slags markörer på bordet eller golvet. Du kan också göra din uppställning i grupp i någon av de workshops som jag erbjuder.  Du hittar dem på min sida askis.se

Som ett frö i jorden

Varje uppställning är som ett frö som behöver tid och vatten för att gro. Om du vill göra flera uppställningar på samma dilemma, är det därför bra att låta det gå lite tid emellan tillfällena, men oftast ger redan de första tillfällena det stöd du behöver för att komma ett steg vidare i din process.

Du bokar din konstellation på samma sida som du bokar en terapitid, se knappen här på sidan. Varmt välkommen!

Gunilla Boivie

Gunilla Boivie

Cert. Konstellatör SHI & Dipl. Psykosyntesterapeut PsA

Bakgrund och lite historia

Systemiska Konstellationer kallas ibland för Familjekonstellationer, men inkluderar även Organisationskonstellationer. Metoden har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 30 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod som har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Så småningom har Hellingers efterföljare utvecklat egna varianter, till exempel Strukturella konstellationer och ”Systemic Structural Constellations” för att nämna några, varav den senare har utvecklats av Insa Sparrer och Matthias Varga von Kibéd.

Förutom familjen, vårt första system som vi föds in i, kommer vi så småningom att ingå i flera system. Såsom skolklassen, idrottsföreningen, kyrkan, kören och arbetsplatsen. Samtliga system som du ingår i går att ställa upp i en konstellation. Huvudsaken är att din fråga är något som berör dig personligen.

Läs mer om Coachning för att se hur du kan jobba med dina arbetsplatsrelaterade frågor.