Systemiska Konstellationer kallas ibland även för Familjekonstellationer, men inkluderar även Organisationskonstellationer. Metoden har utvecklats av familjeterapeuten och filosofen Bert Hellinger och hans medarbetare under mer än 30 år och är i dag en internationellt etablerad terapeutisk metod. Metoden har funnits i Sverige sedan 1990-talet. Så småningom har Hellingers efterföljare utvecklat egna varianter, till exempel Strukturella konstellationer och ”Systemic Structural Constellations” för att nämna några, varav den senare har utvecklats av Insa Sparrer och Matthias Varga von Kibéd.

Familjen är det första system vi ingår i och påverkas av och som sen följer med oss i allt vi gör. Så småningom kommer vi att ingå i flera system, till exempel skolklassen, idrottsgruppen, kyrkan, kören –  och arbetsplatser. Dessutom det större samhället, kulturen mm.

Samtliga dessa olika levande system går att ställa upp i en konstellation. I en organisationskonstellation kan du välja att arbeta med frågor som rör dina professionella utmaningar, din organisation, eller med hela team/avdelningar. OBS – det är möjligt att arbeta med medarbetare eller kollegor i rummet, eller enskilt med bara dig själv närvarande. 

Vad kan du ta upp i en organisations- konstellation?

Konflikter inom grupper/team

Konflikter mellan grupper/team

Val mellan olika framtidsscenarier, varumärken

Relationsproblem (alltifrån privata till arbetsrelaterade)

I princip allt som verkar motstå förändring

Läs mer om hur jag arbetar med systemisk coachning här: Coaching med systemperspektiv

Läs mer om hur jag arbetar med grupper och organisationer på min sida askis.se