Psykosyntesterapi

Vad står i vägen mellan dig och det liv du vill leva just nu?  Vad det än är – oro, stress, nedstämdhet, eller kanske en oklar känsla av att ha fastnat eller inte göra rätt saker – ju tydligare du känner din mylla och vad du har med dig i livet, desto tydligare blir du för dig själv och kan börja göra dina val utifrån vad du faktiskt vill istället för att släcka bränder. Då är samtal med en coach, guide, terapeut en väg framåt.

Terapi – för dig?

Här får du lufta dina känslor och din oro och bit för bit upptäcka dig själv. Du kan i lugn och ro arbeta med dina olika sidor (delpersonligheter), identifiera och arbeta igenom hinder, utforska och utöka din medvetna personlighet och nå större potential i ditt liv.

Vi jobbar med mindfulness, psykosyntes, inre och interpersonella relationer, och vi kan även arbeta med mål och konflikthantering.

Du behöver inte ha gått i samtal innan, det enda du behöver är en önskan om förändring!

Att känna sig själv är att vara mästare i sitt eget liv!

#Psykosyntes   #Konstellationer   #Skype-samtal #Zoom

Mottagning i Vasastan, Stockholm

och i Kroksbo, Heby

Jag tar emot i Vasastan i Stockholm och lite utanför centrala Heby, i Kroksbo.  Jag tar också emot via Zoom eller Skype. Varmt välkommen att höra av dig!

/ Gunilla Boivie

 

 

Om Psykosyntes

Psykosyntes är en psykologi där man tar in hela människan och arbetar både utifrån vårt intellekt, våra känslor, vår kropp och vår själ. Inom psykosyntesen ser man både till våra möjligheter och till våra begränsningar med fokus på det friska i oss.

Psykosyntes är för mig också ett förhållningssätt till människan, att vi är ”mer än” det vi är medvetna om för tillfället.  Psykosyntes  är både  tillåtande och utmanande, eftersom den också tittar på vår inneboende potential, våra slumrande kompetenser och möjligheter. Med respekt för där vi är – just nu.

Syntesen i ordet psykosyntes står för strävan att gå mot syntes av våra (ibland) till synes oförenliga motpoler. Till exempel kan vi ha två delar i oss (två delpersonligheter), där den ena är utåtriktad, aktiv och social, och den andra är mer inåtriktad och lat och inte så intresserad av omvärlden. Kanske är vi mer bekant med den ena och känner oss också mer accepterad i den, och vi vill då inte riktigt kännas vid den andra och trycker istället undan den. Men om vi kan se att båda delar har något att ge oss, blir vi också mer hela och tillfreds. Vi har accepterat att båda delar har en plats i oss och går mot (personlig) syntes.

Mer om psykosyntes

Delpersonligheter

En grundläggande byggsten inom psykosyntesen är delpersonligheter, tanken att vi inom oss bär på många egenskaper och beteenden som kan översättas i att vi har inte bara en personlighet, utan flera delpersonligheter. Många av dessa är i ständig kamp inom oss om uppmärksamheten. Det är det vi känner när vi blir överrumplade av en känsla, eller plötsligt agerar utan att vi har tänkt till, känner motstridiga viljor, eller att vissa egenskaper tar mycket mer plats än andra.

Lära känna sina delpersonligheter

Ett bra sätt att börja identifiera våra delpersonligheter, eller delar, är att utgå från våra mest framträdande egenskaper och drivkrafter, ta kontakt med denna del i oss och låta den framträda för vårt inre. Ju mer levande den blir för oss, desto mer kan vi förstå den och känna det denna del känner och tänka som denna del. För en stund identifierar vi oss intensivt med vår delpersonlighet, och samtidigt är vi medvetna om att detta är inte allt vi är, för vi har många delpersonligheter.

Mer om Delpersonligheter