Delpersonligheter – våra många delar

En grundläggande byggsten inom psykosyntesen är delpersonligheter, tanken att vi inom oss bär på många egenskaper och beteenden som kan översättas i att vi har inte bara en personlighet, utan flera delpersonligheter. Många av dessa är i ständig kamp inom oss om uppmärksamheten. Det är det vi känner när vi blir överrumplade av en känsla, eller plötsligt agerar utan att vi har tänkt till, känner motstridiga viljor, eller att vissa egenskaper tar mycket mer plats än andra.

Lära känna – och känna igen – sina delpersonligheter

Ett bra sätt att börja identifiera våra delpersonligheter, eller delar, är att utgå från våra mest framträdande egenskaper och drivkrafter, ta kontakt med denna del i oss och låta den framträda för vårt inre. Ju mer levande den blir för oss, desto mer kan vi förstå den och känna det denna del känner och tänka som denna del. För en stund identifierar vi oss intensivt med vår delpersonlighet, och samtidigt är vi medvetna om att detta är inte allt vi är, för vi har många delpersonligheter.

Följa med i utvecklingen

Alla delar och delpersonligheter i oss har en plats, och har kommit in i våra liv med ett visst syfte, för att fylla ett behov vid en viss tidpunkt. Men när vårt liv sedan går vidare och vi utvecklas, kan vissa delpersonligheter ha stannat kvar i sitt uppdrag, som en lite rigid medarbetare som envist fortsätter med sina rutiner fast omvärlden för länge sedan jobbar på nya sätt. Då behöver man uppmärksamma denna del och hjälpa den vidare.

Ju mer vi lär oss om våra delpersonligheter och deras egenskaper, beteenden, drivkrafter, desto mer kan vi välja vad vi vill kliva in i för stunden. Vi lär oss så småningom att både identifiera oss med, och avidentifiera oss från, våra delpersonligheter och bli mästare i våra egna liv.

Clownen, Kritikern och inre konflikter

I jobbet med delpersonligheter tex hos mig, så identifierar och namnger vi dem utifrån dess mest framträdande egenskaper, allt för att bättre förstå vårt inre scenario. Tex ”Clownen”, ”Den som drar sig undan”, ”Vindflöjeln”, ”Sabotören”. Vi jobbar också med att gå i dialog med viktiga delpersonligheter, sådana som vi behöver förstå bättre för att komma vidare i vår process.

Det finns generella delpersonligheter som de flesta av oss känner igen oss i, såsom Kritikern, Den missunsamma, Den hjälpsamma, Den snälla, Presteraren, Latmasken, och det finns andra som är unika för var och en. Gemensamt är att de har en uppgift och ibland en hel roll att fylla i våra liv och att de inte alltid är överens med de andra, varvid inre konflikter kan uppstå.

Känns igen? Det positiva är att ju mer vi känner våra delpersonligheter, desto mer kan vi välja och ju bättre vi förstår oss själva och varför vissa delpersonligheter är så starka i oss, desto mer kan vi läka oss och låta andra, tidigare sovande delar växa. Hitta och behålla den inre balansen. När vi förstår bakgrunden till att en delpersonlighet har varit så högröstad, och vi har kunnat hjälpa den att anpassa sig till nuvarande livssituation (istället för den troligtvis mer stökiga som den uppstod i), så kan andra delpersonligheter få framträda när den tidigare så högröstade drar sig tillbaka. Balans.

Till sist ett citat av psykosyntesens grundare Roberto Assagioli:

We are dominated by everything with which our self is identified. We can dominate and control everything from which we disidentify.

Vill du jobba med dig själv och dina delpersonligheter hos mig, eller veta mer? Kontakta mig här.

Välkommen!
GunillaBoivie

Gunilla Boivie, Dipl. psykosyntesterapeut, PsA
Arbetar med individuella samtal och parsamtal utifrån psykosyntes, samt  familjekonstellationer