Om psykosyntes

Psykosyntes i terapirummet

Psykosyntes som terapimetod innebär ett aktivt samtal, där terapeuten och klienten båda är medskapande. Jag arbetar med guidade visualiseringar, medveten närvaro, med delpersonligheter, symbolarbete och med att rita, för att ta några exempel.

Vad är psykosyntes?

Psyko vaddå? Ja, visst låter det mest som fotosyntes, men istället är det en psykologi där man tar in hela personen och arbetar både utifrån vårt intellekt, våra känslor, vår kropp och vår själ. Inom psykosyntesen ser man både till våra möjligheter och till våra begränsningar med fokus på det friska i oss.

Psykosyntes är för mig också ett förhållningssätt till människan, att vi är ”mer än” det vi är medvetna om för tillfället.  Psykosyntes  är både  tillåtande och utmanande, eftersom den också tittar på vår inneboende potential, våra slumrande kompetenser och möjligheter. Med respekt för där vi är – just nu.

Syntesen i ordet psykosyntes står för strävan att gå mot syntes av våra (ibland) till synes oförenliga motpoler. Till exempel kan vi ha två delar i oss (två delpersonligheter), där den ena är utåtriktad, aktiv och social, och den andra är mer inåtriktad och lat och inte så intresserad av omvärlden. Kanske är vi mer bekant med den ena och känner oss också mer accepterad i den, och vi vill då inte riktigt kännas vid den andra och trycker istället undan den. Men om vi kan se att båda delar har något att ge oss, blir vi också mer hela och tillfreds. Vi har accepterat att båda delar har en plats i oss och går mot (personlig) syntes.

Psykosyntesens grundare, Roberto Assagioli

Psykosyntes grundades av Roberto Assagioli, italiensk psykiater som också var i kontakt med Freud. Men där Freud pratade mycket om det undermedvetna, ville Assagioli även ta in det övermedvetna, eller människans potential, som han också kallade det. Han ansåg också att vi människor är mycket mer än vår personlighet, att vi har en andlig dimension, och han la stor vikt vid viljan, som kan vara både stark och skicklig. Andra centrala begrepp är delpersonligheter, jaget och Självet.

Läs mer om psykosyntes

Läs mer om psykosyntes på Psykosyntesakademins hemsida: www.psykosyntesakademin.se