Skapa handlingsfrihet

Är det någon skillnad mellan att säga ”jag är deppig” och ”just nu har jag deppiga känslor”? Inom psykosyntesen jobbar vi med att avidentifiera oss från våra känslor, de jobbiga likaväl som de positiva, så att vi kan hitta en slags observatörsposition där vi betraktar oss själva. Som ett sätt att skapa handlingsfrihet inom oss, som också hjälper oss att inte förlora oss helt i starka känslor.

 

Delpersonligheter

Inom psykosyntesen pratar man också om delpersonligheter, alltså synsättet att vi agerar utifrån olika roller i olika situationer. Roller som vi formats i under uppväxten, där några sidor av oss har varit accepterade att visa fram, andra inte. Vissa av dessa delpersonligheter är vi glada att vi har, tex vår duktiga sida, eller vår glada och positiva sida. Andra delar vill vi kanske inte gärna se, men de finns där ändå, såsom den delen som skjuter upp eller den sura. Andra delar kan vara mycket positiva, men vi har ändå inte tillgång till dem för tillfället – våra potentiella delpersonligheter som vi ännu inte fått syn på och utvecklat.  Genom att vara uppmärksam på vilka delpersonligheter som dyker upp i vilka situationer, och genom att fundera över vilka delar som kanske får stå tillbaka, kan vi steg för steg utveckla oss till mer självkärlek och helhet.

Eva Sanner intervjuas i FREE om psykosyntes

Utdrag ur artikeln med Eva Sanner, styrelseordförande i Stiftelsen PsyksyntesAkademin och Dipl psykosyntesterapeut:

Man tränar sig i att vara i det som är, att betrakta eller bevittna det som händer inom en utan att döma… – I en kris väcks ofta känslor eller sidor som jag inte känner igen. ”Jag som aldrig är arg, nu är jag arg hela tiden” eller så går inte sorgen efter skilsmässan över. Man söker hjälp för att få ordning på sig själv. Inom psykosyntesen ser man inte symtomen som något sjukt, utan som tecken på att något behöver bearbetas och fördjupas. Man tänker sig att problemen sitter i personligheten, men att själen alltid är hel… Inom psykosyntesen tänker man sig också att vi har många bortträngda så kallade positiva delpersonligheter inom oss, såsom talanger, förmågor och kreativitet, som det av olika anledningar inte funnits utrymme att plocka fram och utveckla. … Andliga peakupplevelser, som man till exempel kan få i samband med sex, extrema sporter eller meditation, är enligt psykosyntesen glimtar av självet, den obegränsade aspekten inom oss.”

Free • nr 6 | 34 | november–december • 2015

Klicka här för att läsa hela artikeln: 

/ Gunilla Boivie

Psykosyntesterapeut, PsA
Psykosyntesterapi och familjekonstellationer
Stockholm och Heby

Väl mött!