Bra artikel i SvD om stress. Hur gärna vi vill passa in, och hur både individen och vården missar kroppens signaler om för mycket stress,  Citat ur artikeln:

”– Vi har också en biologi som driver oss att försöka passa in i flocken och läsa av vilka statusmarkörer som gäller. Om andra lägger upp bilder från träningsspåret, Vietnamresan eller jobbkonferensen på Facebook, så vill vi också leva det ”lyckade” livet. Samtidigt är det inte ovanligt att stressade personer söker sig till vårdcentralen för fysiska symptom som magont, yrsel, huvudvärk, hjärtklappning… Men varken patient eller läkare kopplar alltid detta till att personen i fråga är för hårt belastad.”

Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/pa-vag-in-i-vaggen-lista_4338583.svd?sidan=5