En ny och omarbetad kurs är nu planerad att starta i januari 2016. 5 tillfällen med 1-2 uppställningar per tillfälle.

Läs mer om kursen Forma din stjärna här.