Etikettarkiv: Systemiska konstellationer

Hösten och vintern kan vara en tung tid för många, samtidigt som det är så mycket vi ska hinna med. Då kan det vara svårt att komma iväg och göra sådant som är gott för en själv, ens själ och ens välmående.

Kanske kan detta bli den puff du behöver?

Att få lätta sitt hjärta, att få höra att du inte är ensam om de tankar som snurrar i huvudet eller känslor som galopperar. Förstå mer om de mönster du kämpat så länge för att komma ur, eller få äntligen hjälp att sortera ut alla måsten och stressen i vardagen. Jag finns här för dig, var du än befinner dig.

Boka in ett samtal i december och få 7% rabatt, boka in ett andra samtal i december /januari och få 10% rabatt på det.

Att jobba med systemiska familjekonstellationer är att se sina problem med större perspektiv, där problemet är början till lösningen. Med psykosyntesterapin inser du att du har många roller /delpersonligheter i ditt liv som var och en hade en uppgift och ett syfte i ditt liv då, men kanske inte längre, och att det finns oupptäckta sådana – dina slumrande potentialer. Här finns det många vägar till självkärlek och vilja att utforska – om du vill!

Läs mer om konstellationer på min sida www.askis.se. Vill du vet mer om hur jag jobbar med psykosyntesterapi, läs mer här.

Varmt välkommen i december!

Väl mött

Gunilla Boivie, Dipl. Psykosyntesterapeut PsA, facilitator av system

Systemiska familjekonstellationer enligt Bert Hellinger

Vad är konstellationer och är det relevant för dig?

Funderar du över återkommande mönster, svårigheter att uppnå mål, eller har du ofta konflikter i, eller problem  med,  dina relationer? Då kan förklaringen finnas i  omedvetna lojaliteter med ursprung i händelser  i din familjs historia.

Gunilla Boivie berättar bakgrund, beskriver principer och när det kan vara relevant att forska i det som är mindre synligt för oss men ändå påverkar våra liv. Symtom som hindrande mönster i livet, svårigheter att uppnå mål, problem i alla slags relationer, även till pengar och flöde i livet, tas upp. Demo och övningar utlovas. Systemiska konstellationer enligt Bert Hellinger.

Även kort om vad som händer i höst hos ASKIS: Parsamtal med konstellationer, fast Kvällsgrupp med mera…

Kostar 150 kr som betalas på plats, kontant eller swish. Föranmälan här: https://goo.gl/forms/OVuVv3Po6VuFE0dm2
Varmt välkomna!
Gunilla Boivie, ASKIS

Välkommen på denna introduktion med förklaringar och övningar, frågor och svar
och bli en upplevelse rikare!

Läs mer här

Välkommen

Gunilla Boivie
Facilitator, Systemiska familjekonstellationer

 

Gunilla ger regelbundet Introduktionsföredrag i ämnet familjekonstellationer.

Funderar du över återkommande mönster, svårigheter att uppnå mål, eller har du ofta konflikter i, eller problem  med,  dina relationer? Då kan förklaringen finnas i  omedvetna lojaliteter med ursprung i händelser  i din familjs historia.

Välkommen på denna introduktion med förklaringar och övningar, frågor och svar
och bli en upplevelse rikare!

Läs mer här

Välkommen

Gunilla Boivie
Facilitator, Systemiska familjekonstellationer

Nästa Introduktionsföredrag 22/3

Gunilla ger regelbundet Introduktionsföredrag i ämnet familjekonstellationer.

Funderar du över återkommande mönster, svårigheter att uppnå mål, eller har du ofta konflikter i, eller problem  med,  dina relationer? Då kan förklaringen finnas i  omedvetna lojaliteter med ursprung i händelser  i din familjs historia.

Välkommen på denna introduktion med förklaringar och övningar, frågor och svar.

Läs mer här

Välkommen

Gunilla Boivie

Facilitator , Systemiska familjekonstellationer

Workshop Familjekonstellationer maj 2018

Har du något som pockar på för egen del, eller vill du delta i någon annans uppställning och hjälpa en medmänniska att komma vidare med ett dilemma eller problem? Nästa workshop är planerad till 15 maj, start kl 17.

Kvällsworkshop Familjekonstellationer med Gunilla Boivie

stenar

Flera system under livet

Under våra liv ingår vi i många olika grupper – system – och vi kan uppleva att det gnisslar i flera av dessa grupperingar. Det kan handla om privata relationer eller jobbrelationer eller annat som vi har svårt med. En del av dessa problem kan ha sitt ursprung i sådant vi omedvetet är insnärjda i och som har med tidigare viktiga händelser i familjen att göra. Men även sådant som hänt tidigare i andra system vi ingår i, såsom vår arbetsgivare, en ideell organisation mm kan ha påverkan.

Typiska symtom

Typiska symtom kan vara att vi känner oss på fel plats, att vi inte kommer till vår rätt, eller når vårt mål, hur mycket vi än försöker. Eller att vi jobbar för mycket och inte riktigt kan sätta stopp, hur gärna vi än vill. Det kan också vara att vi ständigt hamnar i konflikter, eller ibland övermannas av starka och/eller ologiska känslor. Oftast är problemen eller konflikterna återkommande, dvs det är sådant som vi inte lyckats lösa på andra sätt fast vi försökt. Att på detta sätt upprepa mönster och ständigt ”misslyckas” med att ändra på sitt liv i den önskade riktningen, kan tära på både självförtroendet och självkänslan, och man kan även känna sig orolig och nedstämd, med stresskänslor.

Det systemiska perspektivet –  förståelse på djupet

Med det systemiska perspektivet så tar vi in den större helheten, och därmed en djupare förståelse, och vi kan se på problemet med nya färska ögon. Det vi upplever som ett problem, blir då mer som en informationsbärare. Något i systemet är i obalans, och de problem vi upplever kan förstås som en signal om detta.

Vad behöver systemet för att slappna av och komma i balans igen?

Det började kanske inte med dig ?

Ditt dilemma och uppställningen

Ditt dilemma kan handla om vad som helst, och det går också bra att ställa upp känslor, mål, syften, mm bara det är utifrån ditt eget perspektiv, att du är i fokus.

Mer information om workshops.

Priser och anmälningsformulär via denna länk, webbformulär.

Varmt välkommen att delta!Gunilla Boivie
Facilitator, Systemiska familjekonstellationer
Dipl. Psykosyntesterapeut, PsA
Stockholm och Heby

Du som funderar på att delta i utbildningen Systemic Thinking and Design, for Professionals and Consultants in Organizations, nu har vi flyttat fram datumet 2 veckor för det förmånliga Early-bird-priset, från sista juni till 15/7!

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till oss via denna mejladress: info @ askis.se .

Eller läs mer om höstens utbildning på denna sida på askis.se.

Välkommen med dina frågor och /eller en anmälan!

Nicholas Vayiakakos, Life Alphabet System, Gunilla Boivie ASKIS

Workshop 10/6 – the Apple Factor

Workshop ”the Apple Factor” 10/6

I workshopen The Apple Factor får du möjlighet att på ett humoristiskt och insiktsfullt sätt titta närmare på dina karriärval och andra val i livet – hur långt faller egentligen äpplet från trädet?  Teori, övningar och uppställningar.

 

Mönster att känna igen

I min föreläsning ”Den inre vägen till framgång”, som jag höll i Stockholm (8/2) och i Göteborg (10/3), så tog jag även upp vissa vanliga mönster som vi kan känna igen i oss själva eller andra och som kan adresseras med hjälp av systemiska konstellationer.

Två vanligt förekommande mönster är Triangulering och Parentifiering. Mönstren kan uppkomma både i privata relationer (med ursprung i familjen) och i organisationer.

Triangulering

Om kärleken mellan en man och en kvinna i en relation inte flödar, så dras barnet in i förhållandet, och triangulering uppstår. Till exempel när föräldrarna av olika skäl inte klarar att utöva föräldraskap tillsammans, om något tex hänt i deras egen respektive historia som gör att de bara delvis är närvarande i sin relation. Systemet ”vill” att en man och en kvinna formar en enhet som är bra för systemets fortsatta existens, och familjelinjen.

Viktigt att notera är att det alltid finns goda skäl till att en man och en kvinna inte förmår göra detta och är inget medvetet val.

Triangulering innebär att du dras in i något där du inte hör hemma naturligen, en förförelse.  I organisationer kan mönstret visa sig genom att någon har hamnat en nivå för högt. Till exempel en anställd som dragits upp till chefsnivå, bredvid sin egen chef. Mycket av vår reklam appelerar till triangulering och vissa typer av organisationer kan genom sitt syfte vara sårbara för triangulering, till exempel välgörenhetsorganisationer som trianguleras mellan regeringar och behövande.

Mönstret uppstår ofta som ett svar på att något saknas i systemet. När en viktig kunskap, eller egenskap, saknas på högsta nivå i organisationen, kan det få till följd att en anställd på lägre nivå, som besitter denna kunskap eller egenskap, sugs in i en nivå ovanför sig. Det kan fungera för stunden, men strider mot de systemiska principerna. I familjen är det istället förmågan att bilda partnerskap, föräldraskap, som saknas, och som gör att barnet istället sugs in i den förföriska energin. I familjen visar det sig som ett barn som står mittemellan, eller bredvid en av föräldrarna.

Mönster söker mönster

Mönster uppstår som ett svar på en händelse i systemet som hotar dess stabilitet och kontinuitet. Med hjälp av dessa mönster, tex att ett barn sugs in emellan föräldrarna för att säkra deras relation, så bibehålls systemet som helhet. Även om individerna lider. Har en individ i sin familj etablerat ett mönster, så är det sannolikt att mönstret följer med till arbetsplatsen. Exempelvis kan du bli intresserad av ett jobb där det krävs av dig att du utför uppgifter utanför din egentliga position, vilket i sin tur kan leda till att du blir mycket uppskattad på jobbet, för du löser ju ett problem. Men privat kan mönstret skapa lidande, eftersom vi mår allra bäst när vi upptar den plats som är vår egen och bär vårt eget öde och ingen annans.

Personer som är triangulerade

 • är nöjda med att spela andrafiolen och trivs mer backstage än på scenen
 • gör inte så mycket väsen av sig

Frågor du kan ställa dig själv för att identifiera triangulering

 1. Sugs du ofta in i situationer från nivån över dig själv, som inte rör dig?
 2. Blir du ofta medlare i konflikter ?
 3. Låter du dig någonsin bli förförd?
 4. Blir dina kollegor ibland avundsjuka på din förmåga att röra dig smidigt på chefsnivåer som ligger över din egen?
 5. Till kvinnor: I din familj, var du mer av pappas flicka (triangulerad), eller mammas dotter?
 6. Till män: i din familj, var du mer av pappas son, eller mammas pojke (triangulerad)?

Parentifiering

Med parentifiering så dras du upp ännu en nivå högre, du blir föräldrar till dina föräldrar så att säga, eller chef till din chef. Återigen för att det uppstått ett tomrum i systemet, till exempel att en mor- eller farförälder dött för tidigt, eller för att det saknas något i de övre ledningsnivåerna – något som behöver bli gjort blir inte det. En mor som söker stöd hos sin dotter för sådant som hon normalt skulle vänt sig till sina egna föräldrar, inbjuder till parentifiering. I organisationer kan en person bli ”chef för sin chef” och ge uttryck för att hen vet bättre än chefen samt ha åsikter om hur det borde vara, hur organisationen borde ledas. När dessa åsikter ständigt ventileras, får ledningen lägga mycket tid på att besvara och motivera sina val, något som tar bort tid från annat och slukar energi.

Med specialister i en organisation, som ju med sin specialistkompetens vet mer om ett område än sin chef, men enligt den naturliga ordningen i en organisation egentligen tillhör en lägre nivå, kan parentifiering triggas.

Fördelar med mönstret

Tänk dig ett barn som från tidig ålder dragits in på en morförälders plats och så att säga tvingats bli för stor för sin ålder, och vara ett stöd för sin förälder. Då finns det en stor chans att det barnet vågar uttrycka en åsikt, ta risker och offra sig själva för andra – eller det de upplever som en god sak. De vågar vara ensamma och är självständiga, något som tex entreprenörer kan dra nytta av.

Frågor du kan ställa dig själv för att identifiera parentifiering

 1. Som barn, hamnade du på nivån över dina föräldrar, som förälder till dina föräldrar?
 2. Som barn, fick du ofta ta hand om yngre barn?
 3. I vilka situationer sätter du gärna hakan i vädret?
 4. Tänk på en grupp som du tycker synd om. Inom dig, känner du dig större eller mindre än dem, eller lika stor? Och är denna position logisk?
 5. Tänk på en person eller grupp som du önskar bistå. Känner du dig i detta sammanhang större eller mindre än dem, eller lika stor?
 6. I vilka situationer blir du arrogant, och har du lätt att bli arrogant?
 7. Är det svårt för dig att be om hjälp, för du är så van att köra ditt eget race?

Väl mött!

Gunilla Boivie
Facilitator, Systemiska familjekonstellationer
Dipl. Psykosyntesterapeut, PsA
Stockholm och Heby

Referenser: Böckerna ”Success in Life”, Bert Hellinger, Hellinger Publications och ”Systemic Coaching, Systemic work without the Constellation”, av Jan Jacob Stam och Bibi Schreuder (Kindle edition)