Åter om sårbarhet. Överallt nås jag av artiklar eller inlägg på sociala medier om sårbarhet. Som att den blir allt viktigare i det sociala samtalet. Och jag håller med, den behövs som grund för att bygga en solid personlighet. Vad innebär det då, att ”bygga en solid personlighet”? Ja det är förstås upp till dig, men enligt mitt sätt att se, handlar det om att se och acceptera även de delar i oss som vi har svårt för, tex vår sårbarhet. Att vara dirigent i vår egen (delpersonlighets-)orkester innebär att VI har kontrollen, inte nedtryckta, oaccepterade delar. Som experiment, byt ut ordet oaccepterad mot ointegrerad, så blir bilden kanske annorlunda!

För att uppnå den efterlängtade kontrollen behöver vi vara medvetna även om de delar vi inte tycker så mycket om! Att släppa fram vår sårbarhet kan göra att vi för stunden känner oss lite rädda och oroliga, för vi kanske just då inte har kontakt med vår kraft. Men att våga se och släppa fram, acceptera, vår sårbarhet och veta att det är en del av oss och inte det enda som definierar oss, gör oss också mer lyhörda för de små detaljerna och skiftningarna, hos oss själv och hos oss andra! Så nästa gång, prova att släppa fram och verkligen se din sårbarhet.

Journalisten Agneta Lagerkrantz skriver i artikeln nedan om 37-årig man som tvingades lägga sina känslor nära under ytan efter tuffa livshändelser tidigt i livet med förälder som dog när han var 10.  Och vad hade hänt annars, om han tryckt ner alla svåra känslor?

Hans råd? Svåra känslor är inget att fixas med, utan något att vara med, även som medmänniska. Sårbarhet ska ges utrymme precis som andra känslor. Som terapeut kan jag bara instämma! Min känsla är också att det är lättare för yngre än det varit i tidigare generationer att just prata om svåra känslor inklusive sårbarhet. Kanske tack vare att vår föräldrageneration i sin tur haft lite lättare att vara i sina känslor än deras föräldrar förmådde. Varje generation skapar en liten förändring, som ringar på vattnet…

Läs artikeln: http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/stolthet-skam-och-sarbarhet_4321155.svd?sidan=3

En annan person som skriver mycket bra om sårbarhet är den amerikanska socionomen och forskaren Brené Brown – sök gärna på henne på nätet, hon har även gett fina TED talks!