Epigenetik är något vi som jobbar med Systemiska konstellationer ibland refererar till som en möjlig förklaring till hur vi kan ärva minnen från våra föräldrar och äldre generationer.

Viktig artikel i SvD om just detta som refererar till forskning som gjorts av Rachel Yehuda, professor i psykiatri och neurovetenskap vid Mount Sinai school of medicine i New York.

Utdrag ur artikeln:

Men de senaste decennierna har man vid en mängd studier visat att vår biologi kan ändras betydligt snabbare genom så kallade epigenetiska förändringar. Förenklat handlar epigenetik om hur gener genom olika miljöfaktorer – som kost, motion, stress och miljögifter – kan aktiveras eller stängas av. Om mamman utsätts för svält tidigt under graviditeten, har man exempelvis sett epigenetiska förändringar hos fostret.

– Epigenetiken ändrar inte själva den genetiska koden, men gör så att generna tolkas och uttrycks på ett annat sätt. Sådana förändringar kan inträffa såväl i livmodern som senare under livet och i förlängningen påverka hur vi fungerar och beter oss, säger professor Rachel Yehuda.

Läs mer i länken här