Att beskriva vad psykosyntes är, kräver vissa omvägar kan jag tycka ibland. Jag brukar prata om att vi är mer än och att i våra hinder ligger också vår potential. De delar av oss som vi inte vill se eller tycker om och därför förnekar eller trycker ner, är som våra ofödda barn som bara väntar på att få utvecklas. Och bli vår nästa potential. Syntes kan man ju se som att man får ihop sig själv i en syntes, att foga samman sina motpoler till något mer omfattande, rikare. En som beskriver det här bra är Dr  Angie Fee, en av mina fantastiska lärare från #PsykosyntesAkademin.

Hon intervjuas i en artikel på nätet (Thoughtbrick.com) om just psykosyntes och beskriver där vad som är det fina i kråksången med just denna approach – psykosyntesen – som är mer ett förhållningssätt och inte så mycket en metod.

Det vi fokuserar på växer

Bland annat beskriver hon en av huvudprinciperna bakom detta förhållningssätt:  att vi domineras av det vi identifierar oss med och håller fast vid (det vi fokuserar på växer, med andra ord). Och när vi jobbar med oss själva så tränar vi oss på att släppa taget om vissa föreställningar och uppfattningar och låter annat, som gagnar oss bättre, växa. Vi tar inte bort, utan vi lägger till, vi är mer än. 

Släppa taget för att utvecklas

När vi släpper taget på detta vis om sådant som inte längre hjälper oss i vår utveckling, så betyder det att vi expanderar.  Och kan på så sätt gå vidare i vårt växande mot att kunna acceptera hela oss själva.

Att leva är att uppleva – oss själva inifrån och ut.

”… In this way, PS is not about believing a theory / it’s about practicing from a deep well within you in amidst a stepping back from beliefs which usually end up forming our identities. Psychosynthesis training emphasises the experiential aspect of the course as a way of becoming more of who we are – knowing about yourself theoretically and knowing yourself experientially are very different. The teaching encourages letting go of understanding and facts, making space for the felt realisation, the living moment. Overall, PS training is practice in letting go, this doesn’t mean getting rid of but in accepting the various aspects of our personality, we can experience a spaciousness which is more than them… ”

Din egen brunn

Visst är det fantastiskt att se sig själv som en brunn att ösa ur? För mig är det ett underbart synsätt som låter ana att vi alla äger förmågan att hitta fram till det vi behöver för att komma vidare. Men det kräver vilja och arbete för vi har ofta ägnat större del av vårt liv till att bygga hinder i vägen för oss själva i form av diverse försvar. Försvar som en gång behövts, men som nu är överflödiga och sakta och försiktigt behöver demonteras.

Våra lojala soldater

Våra lojala soldater

Läs hela artikeln här: